Finn eiendom og bolig hos Bolignorge - nettets nr. 1 på utleie av bolig. Hybel, leilighet og hus til leie. Finn din nye bolig hos Bolignorge, eller finn ny leietager. Hos Bolignorge kan du også lese Husleieloven, legge inn annonser, finne linker til eiendomsmeglere og lese nyheter om bolig og eiendom. Bolignorge har rubrikkannonser for bolig til leie i hele Norge. Boliger og eiendommer. Boligutleie utleie av bolig leiligheter hybler hus enebolig utleiebolig bolig til leie.
Her finner du bolig og eiendom i alle størrelser og prisklasser!! Boligutleie som spesialitet. Husleieloven, eiendomsmeglere, boligbyggelag - alle slags ressurser om bolig og eiendom på nettet.
Husleieloven på internett. Viktig informasjon i Husleieloven for deg som skal leie eller leie ut bolig og eiendom. Les Husleieloven her.
Daglig boligvarsling
NYHET! Skriv inn epostadressen din og få daglige mail-varslinger om nye boliger HELT GRATIS!
Klikk her for mer informasjon
Meld meg på
Meld meg av
Innhold
Hovedside
Se annonser: Bolig til leie
Se annonser: Bolig søkes
Legg inn annonse for å leie ut din bolig
Legg inn annonse for at du ser etter bolig
SMS-tjenester - bli varslet om nye boliger med en gang de kommer inn!
Tjenester for deg som ser etter utleiebolig
Husleieloven
Depositum
Hytter og feriehus til leie
Eiendomsmeglere
Om Bolignorge.no
Send oss mail


Utvalgte annonser
Enebolig Nannestad sentrum med 4 soverom, 10.000 kr/mnd

Hybel Tønsberg 4500 kr inkl internett og kabel-tv

2 roms leilighet til leie på Majorstuen 9000 inkl fyring

2 roms Sagene 8500 + strøm

3 roms Søndre Nordstrand,9800 inklusiv strøm

3 roms Oslo sentrum, 4900 inkl strøm

Tomannsbolig Lillestrøm 106 kvm, 12000 + strøm

2 roms Helsfyr-Sinsen, 9000 inkl fyring

Stor enebolig Gjelleråsen, 275 kvm, 25000 kr

Hybel Trondheim, 3600 + strøm

2 roms Stovner 7500 kr

3 roms Torshov 12000,-

Rekkehus Åsane i Bergen, 13000 inkl strøm

2 roms Tyholt i Trondheim, 5200 inkl strøm

Hybel Bergen sentrum, 3400 + strøm

Hybel Trondheim sentrum, 3975 inkl fyring

Enebolig Hammerfest, pris etter avtale

6-7 roms Frogner 25000,-

Stor 2 roms Tromsø, 70 kvm, 6500 + strøm

2 roms Drammen 5250 kr

3 roms Nøtterøy 6500 kr

2 roms Oslo Sentrum, 11000 + strøm

Hybel Trondheim 3300,-

Hybel Oslo sentrum 4500,-

4 roms Trondheim, 11000 + strøm

2 roms Tøyen 7900 kr

3 roms Sagene 12500,-

2 roms Ålesund sentrum, 5500 inkl strøm


HUSLEIELOVEN

Vi følger lovens kapittelmessige inndeling. Trykk på linken for hvert enkelt kapittel dersom du vil lese innholdet i dette kapittelet.

Kapittel 1 - Alminnelige bestemmelser
   § 1-1 Lovens virkeområde m.v.
   § 1-2 Ufravikelighet
   § 1-3 Standardvilkår
   § 1-4 Avtaleform
   § 1-5 Risikoen for sending av meldinger
   § 1-6 Beregning av frister
   § 1-7 Erstatningsansvar for skade på person m.v
   § 1-8 Forbud mot diskriminering

Kapittel 2 - Overlevering og krav til husrommet
    § 2-1 Tidspunkt for overlevering
    § 2-2 Generelle krav til tilstand
    § 2-3 Uriktige opplysninger om husrommet

    § 2-4 Manglende opplysninger om husrommet
    § 2-5 Husrom leid «som det er» e.l.
    § 2-6 Forundersøkelse m.v.
    § 2-7 Tiden for mangelsbedømmelsen
    § 2-8 Reklamasjon
    § 2-9 Leierens rett til å fastholde avtalen ved forsinkelse
    § 2-10 Krav på retting av mangel
    § 2-11 Avslag i leie
    § 2-12 Heving av leieavtalen
    § 2-13 Erstatning
    § 2-14 Erstatningsansvarets omfang
    § 2-15 Rett til å holde leie tilbake
    § 2-16 Rettsmangler
    § 2-17 Offentligrettslige rådighetsinnskrenkinger

Kapittel 3 - Leie og andre ytelser
    § 3-1 Leien
    § 3-2 Forfallstid
    § 3-3 Oppgjørsmåte
    § 3-4 Betaling for elektrisitet og brensel
    § 3-5 Depositum
    § 3-6 Garanti
    § 3-7 Forbud mot andre ytelser ved leie av bolig
    § 3-8 Deponering av omtvistet leie

Kapittel 4 - Leieprisvern
    § 4-1 Det alminnelige leieprisvern
    § 4-2 Indeksregulering
    § 4-3 Tilpassing til gjengs leie
    § 4-4 Tilbakebetaling av ulovlig leie
    § 4-5 Unntak fra leieprisvernet
    § 4-6 Forskrifter

Kapittel 5 - Partenes plikter i leietiden
    § 5-1 Leierens bruk m.v.
    § 5-2 Ro og orden
    § 5-3 Vedlikehold
    § 5-4 Forandringer i husrommet og på eiendommen for øvrig
    § 5-5 Skade på husrommet
    § 5-6 Utleierens adgang til husrommet
    § 5-7 Leierens krav på grunn av mangler som oppstår i leietiden
    § 5-8 Leierens erstatningsansvar

Kapittel 6 - Beboerrepresentasjon i visse boligleieforhold
    § 6-1 Felles representasjon
    § 6-2 Den tillitsvalgtes plikter
    § 6-3 Informasjon til tillitsvalgt m.v.

Kapittel 7 - Opptak i husstand og framleie
    § 7-1 Opptak i husstand
    § 7-2 Den alminnelige regelen om framleie
    § 7-3 Framleie av del av bolig
    § 7-4 Framleie av bolig ved midlertidig fravær
    § 7-5 Framleie ved tidsbestemte leieavtaler
    § 7-6 Godkjenning ved passivitet
    § 7-7 Framleierens stilling ved oppsigelse av hovedleieavtalen

Kapittel 8 - Personskifte
    § 8-1 Den alminnelige regelen om overføring
    § 8-2 Leierens død
    § 8-3 Samlivsbrudd, separasjon, skilsmisse og opphør av husstandsfellesskap
    § 8-4 Overføring av leierett til lokale
    § 8-5 Gjennomføring av leierskifte
    § 8-6 Eierskifte

Kapittel 9 - Leieforholdets varighet - opphør
    § 9-1 Tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler
    § 9-2 Tidsbestemte leieavtaler
    § 9-3 Adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig
    § 9-4 Leierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale
    § 9-5 Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale
    § 9-6 Oppsigelsesfrist
    § 9-7 Formkrav til utleierens oppsigelse
    § 9-8 Tilsidesettelse av oppsigelse
    § 9-9 Utleierens hevingsrett
    § 9-10 Leierens død

Kapittel 10 - Tilbakelevering av husrommet ved leieforholdets opphør
    § 10-1 Visning før flytting
    § 10-2 Tilbakelevering
    § 10-3 Erstatning for forsinkelse og mangel
    § 10-4 Etterlatt løsøre
    § 10-5 Vederlag for forbedringer
    § 10-6 Vederlag for kundekrets

Kapittel 11 - Særregler for visse boligleieforhold
    § 11-1 Boliger for personer med spesielle boligbehov av varig karakter
    § 11-2 Boliger for personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter
    § 11-3 Tjenestebolig
    § 11-4 Utleie av egen bolig

Kapittel 12 - Prosessuelle bestemmelser
    § 12-1 Voldgift
    § 12-2 Takstnemnd
    § 12-3 Midlertidig bruksrett
    § 12-4 Foregrepet tvangskraft
    § 12-5 Husleietvistutvalg

Kapittel 13 - Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
    § 13-1 Ikrafttredelse
    § 13-2 Overgangsbestemmelser
    § 13-3 Opphevelse og endringer av andre lover

Få tilsendt HUSLEIELOVEN hjem! Full utgave. Kun kr. 59,-!

Trykk her for å returnere til hovedsiden
Billig laptop
Kredittkort
Biler til salgs Motortorget.no
Finansiering
Gratis gjestebok
Lån uten sikkerhet
Billig blekk
Muffins oppskrift
Billig lån til bil
Juss.info - husleie
Kredittkort
Billig boliglån
Kredittkort
Mastercard Kredittkort