Finn eiendom og bolig hos Bolignorge - nettets nr. 1 på utleie av bolig. Hybel, leilighet og hus til leie. Finn din nye bolig hos Bolignorge, eller finn ny leietager. Hos Bolignorge kan du også lese Husleieloven, legge inn annonser, finne linker til eiendomsmeglere og lese nyheter om bolig og eiendom. Bolignorge har rubrikkannonser for bolig til leie i hele Norge. Boliger og eiendommer. Boligutleie utleie av bolig leiligheter hybler hus enebolig utleiebolig bolig til leie.
Her finner du bolig og eiendom i alle størrelser og prisklasser!! Boligutleie som spesialitet. Husleieloven, eiendomsmeglere, boligbyggelag - alle slags ressurser om bolig og eiendom på nettet.
Husleieloven på internett. Viktig informasjon i Husleieloven for deg som skal leie eller leie ut bolig og eiendom. Les Husleieloven her.
Daglig boligvarsling
NYHET! Skriv inn epostadressen din og få daglige mail-varslinger om nye boliger HELT GRATIS!
Klikk her for mer informasjon
Meld meg på
Meld meg av
Innhold
Hovedside
Se annonser: Bolig til leie
Se annonser: Bolig søkes
Legg inn annonse for å leie ut din bolig
Legg inn annonse for at du ser etter bolig
SMS-tjenester - bli varslet om nye boliger med en gang de kommer inn!
Tjenester for deg som ser etter utleiebolig
Husleieloven
Depositum
Hytter og feriehus til leie
Eiendomsmeglere
Om Bolignorge.no
Send oss mail


Utvalgte annonser
Enebolig Nannestad sentrum med 4 soverom, 10.000 kr/mnd

Hybel Tønsberg 4500 kr inkl internett og kabel-tv

2 roms leilighet til leie på Majorstuen 9000 inkl fyring

2 roms Sagene 8500 + strøm

3 roms Søndre Nordstrand,9800 inklusiv strøm

3 roms Oslo sentrum, 4900 inkl strøm

Tomannsbolig Lillestrøm 106 kvm, 12000 + strøm

2 roms Helsfyr-Sinsen, 9000 inkl fyring

Stor enebolig Gjelleråsen, 275 kvm, 25000 kr

Hybel Trondheim, 3600 + strøm

2 roms Stovner 7500 kr

3 roms Torshov 12000,-

Rekkehus Åsane i Bergen, 13000 inkl strøm

2 roms Tyholt i Trondheim, 5200 inkl strøm

Hybel Bergen sentrum, 3400 + strøm

Hybel Trondheim sentrum, 3975 inkl fyring

Enebolig Hammerfest, pris etter avtale

6-7 roms Frogner 25000,-

Stor 2 roms Tromsø, 70 kvm, 6500 + strøm

2 roms Drammen 5250 kr

3 roms Nøtterøy 6500 kr

2 roms Oslo Sentrum, 11000 + strøm

Hybel Trondheim 3300,-

Hybel Oslo sentrum 4500,-

4 roms Trondheim, 11000 + strøm

2 roms Tøyen 7900 kr

3 roms Sagene 12500,-

2 roms Ålesund sentrum, 5500 inkl strøm


Husleieloven

HUSLEIELOVEN

Kapittel 11 - Særregler for visse boligleieforhold

§ 11-1 - Boliger for personer med spesielle boligbehov av varig karakter

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder utleie av bolig som etter vedtak av organ for stat, fylkeskommune eller kommune skal brukes av personer med spesielle boligbehov av varig karakter. Bestemmelsen gjelder bare dersom leieren har fått opplyst skriftlig at avtalen gjelder bolig som her nevnt, og at dette gir leieren færre rettigheter enn ved leie av annen bolig.

Det kan avtales at opptak av husstandsmedlemmer som nevnt i § 7-1, og framleie av del av bolig som nevnt i § 7-3, bare kan skje med utleierens godkjenning. Godkjenning kan i så fall bare nektes dersom forhold med tilknytning til boligens formål eller vedkommende person tilsier det. Framleie etter § 7-4 ved midlertidig fravær kan nektes dersom utleier tilbyr seg å disponere boligen under leierens fravær, og leieren gis rett til å ta boligen i bruk igjen etter fraværet.

Uten hinder av bestemmelsene i § 3-7, kan det avtales at leier av bolig som nevnt i første ledd skal yte et lån til utleieren, dersom stat, fylkeskommune eller kommune er utleier.

Få tilsendt HUSLEIELOVEN hjem! Full utgave. Kun kr. 59,-!

§ 11-2 - Boliger for personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder utleie av bolig som etter vedtak av organ for stat, fylkeskommune eller kommune skal brukes av personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Bestemmelsen gjelder bare dersom leieren har fått opplyst skriftlig at avtalen gjelder bolig som her nevnt, og at dette gir leieren færre rettigheter enn ved leie av annen bolig.

Det kan avtales at opptak av husstandsmedlemmer som nevnt i § 7-1 og framleie av del av bolig som nevnt i § 7-3, bare kan skje med utleierens godkjenning. Godkjenning kan i så fall bare nektes dersom forhold med tilknytning til boligens formål eller vedkommende person tilsier det. Framleie etter § 7-4 ved midlertidig fravær kan nektes dersom utleier tilbyr seg å disponere boligen under leierens fravær, og leieren gis rett til å ta boligen i bruk igjen etter fraværet.

Uten hinder av bestemmelsene i kapittel 9 om opphør kan det avtales at leieavtalen skal falle bort uten oppsigelse ved endt utdannelse, endt behandling, tilbud om annen passende bolig eller liknende omstendighet som skal være bestemt angitt i leieavtalen. Uten hinder av § 9-3 kan partene også inngå en tidsbestemt avtale for kortere tid enn tre år. Er leieavtalen ikke inngått for bestemt tid, har leieren før fraflytting alltid krav på varsel med frist som nevnt i § 9-6.

Ved utleie av elev- og studentboliger kan det uten hinder av § 3-5 tredje ledd avtales at rentene av konto for depositum skal godskrives utleieren.

§ 11-3 - Tjenestebolig

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder ved utleie av bolig som leieren har leid i egenskap av arbeidstaker, når leieren har fått opplyst skriftlig at avtalen gjelder bolig som her nevnt, og at dette gir leieren færre rettigheter enn ved leie av annen bolig.

Retten til å tre inn i leieavtalen etter § 8-2 gjelder ikke når leieren, eller noen som har fortsatt leieforholdet, dør. Før begjæring om fraflytting kan settes fram, har hustandsmedlem krav på varsel med frist som nevnt i § 9-6.

Skal leieren tre ut av arbeidsforholdet eller bli forflyttet, kan oppsigelse av leieforholdet bare settes til side av retten etter § 9-8 når særlige grunner gjør det rimelig. Retten skal påse at oppsigelsen ikke blir brukt som kampmiddel i arbeidstvist. Dette gjelder også når leieren eller husstandsmedlem etter arbeidsforholdets opphør har fortsatt leieforholdet eller i stedet leid annen bolig av arbeidsgiveren.

Retten til å heve leieavtalen ved forsinkelse etter § 2-12 og bestemmelsene i § 7-4 og § 8-3 gjelder ikke for bolig som leieren har plikt til å bebo, og boplikten er nødvendig for utføringen av arbeidet. For slik bolig faller leieavtalen bort uten hinder av bestemmelsene i kapittel 9 når leieren trer ut av arbeidsforholdet, eller blir forflyttet.

Bestemmelsene i fjerde ledd gjelder tilsvarende for:

  • a) bolig som staten har stilt til disposisjon for medlemmer og varamedlemmer til Stortinget eller for departementenes politiske ledelse,
  • b) bolig som kommune, Opplysningsvesenets fond eller lovbestemt kirkelig organ har stilt til disposisjon for embets- eller tjenestemann i Den norske kirke, og
  • c) bolig som forsvaret har stilt til disposisjon for eget personell.

For boliger som nevnt i femte ledd gjelder ikke §§ 4-2 og 4-3.

§ 11-4 - Utleie av egen bolig

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder utleie av bolig som utleieren selv har brukt som egen bolig, og som blir leid ut ved midlertidig fravær på inntil fem år. Bestemmelsene gjelder bare dersom leieren har fått opplyst skriftlig at avtalen gjelder bolig som her nevnt, og at dette gir leieren færre rettigheter enn ved leie av annen bolig.

Bestemmelsen i § 7-3 om framleie av del av bolig og § 7-4 om framleie ved midlertidig fravær gjelder ikke.

Av bestemmelsene i kapittel 9 skal bare § 9-10 om leierens død gjelde. Er leieavtalen ikke inngått for bestemt tid, har leieren før fraflytting alltid krav på varsel med frist som nevnt i § 9-6.

Har utleieren ikke sagt opp leieavtalen eller oppfordret leieren til å flytte før utleierens fravær har vart i fem år, gjelder lovens bestemmelser fullt ut for leieavtalen.

Klikk på linkene nedenfor for å komme til andre kapitler i denne loven:
Kapittel 1 - Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2 - Overlevering og krav til husrommet
Kapittel 3 - Leie og andre ytelser
Kapittel 4 - Leieprisvern
Kapittel 5 - Partenes plikter i leietiden
Kapittel 6 - Beboerrepresentasjon i visse boligleieforhold
Kapittel 7 - Opptak i husstand og framleie
Kapittel 8 - Personskifte
Kapittel 9 - Leieforholdets varighet - opphør
Kapittel 10 - Tilbakelevering av husrommet ved leieforholdets opphør
Kapittel 11 - Særregler for visse boligleieforhold
Kapittel 12 - Prosessuelle bestemmelser
Kapittel 13 - Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

Trykk her for å returnere til hovedsiden
Billig laptop
Kredittkort
Biler til salgs Motortorget.no
Finansiering
Gratis gjestebok
Lån uten sikkerhet
Billig blekk
Muffins oppskrift
Billig lån til bil
Juss.info - husleie
Kredittkort
Billig boliglån
Kredittkort
Mastercard Kredittkort