Finn eiendom og bolig hos Bolignorge - nettets nr. 1 på utleie av bolig. Hybel, leilighet og hus til leie. Finn din nye bolig hos Bolignorge, eller finn ny leietager. Hos Bolignorge kan du også lese Husleieloven, legge inn annonser, finne linker til eiendomsmeglere og lese nyheter om bolig og eiendom. Bolignorge har rubrikkannonser for bolig til leie i hele Norge. Boliger og eiendommer. Boligutleie utleie av bolig leiligheter hybler hus enebolig utleiebolig bolig til leie.
Her finner du bolig og eiendom i alle størrelser og prisklasser!! Boligutleie som spesialitet. Husleieloven, eiendomsmeglere, boligbyggelag - alle slags ressurser om bolig og eiendom på nettet.
Husleieloven på internett. Viktig informasjon i Husleieloven for deg som skal leie eller leie ut bolig og eiendom. Les Husleieloven her.
Daglig boligvarsling
NYHET! Skriv inn epostadressen din og få daglige mail-varslinger om nye boliger HELT GRATIS!
Klikk her for mer informasjon
Meld meg på
Meld meg av
Innhold
Hovedside
Se annonser: Bolig til leie
Se annonser: Bolig søkes
Legg inn annonse for å leie ut din bolig
Legg inn annonse for at du ser etter bolig
SMS-tjenester - bli varslet om nye boliger med en gang de kommer inn!
Tjenester for deg som ser etter utleiebolig
Husleieloven
Depositum
Hytter og feriehus til leie
Eiendomsmeglere
Om Bolignorge.no
Send oss mail


Utvalgte annonser
Enebolig Nannestad sentrum med 4 soverom, 10.000 kr/mnd

Hybel Tønsberg 4500 kr inkl internett og kabel-tv

2 roms leilighet til leie på Majorstuen 9000 inkl fyring

2 roms Sagene 8500 + strøm

3 roms Søndre Nordstrand,9800 inklusiv strøm

3 roms Oslo sentrum, 4900 inkl strøm

Tomannsbolig Lillestrøm 106 kvm, 12000 + strøm

2 roms Helsfyr-Sinsen, 9000 inkl fyring

Stor enebolig Gjelleråsen, 275 kvm, 25000 kr

Hybel Trondheim, 3600 + strøm

2 roms Stovner 7500 kr

3 roms Torshov 12000,-

Rekkehus Åsane i Bergen, 13000 inkl strøm

2 roms Tyholt i Trondheim, 5200 inkl strøm

Hybel Bergen sentrum, 3400 + strøm

Hybel Trondheim sentrum, 3975 inkl fyring

Enebolig Hammerfest, pris etter avtale

6-7 roms Frogner 25000,-

Stor 2 roms Tromsø, 70 kvm, 6500 + strøm

2 roms Drammen 5250 kr

3 roms Nøtterøy 6500 kr

2 roms Oslo Sentrum, 11000 + strøm

Hybel Trondheim 3300,-

Hybel Oslo sentrum 4500,-

4 roms Trondheim, 11000 + strøm

2 roms Tøyen 7900 kr

3 roms Sagene 12500,-

2 roms Ålesund sentrum, 5500 inkl strøm


Bolignorge - Husleieloven - Kapittel 13 - Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

HUSLEIELOVEN

Kapittel 13 - Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

§ 13-1. Ikrafttredelse

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Få tilsendt HUSLEIELOVEN hjem!
Full utgave. Kun kr. 59,-!

§ 13-2 - Overgangsbestemmelser

Loven gjelder fullt ut for leieavtale som er inngått etter lovens ikrafttredelse.

For tidsubestemt leieavtale som er inngått før lovens ikrafttredelse gjelder loven fra utløpet av den lengste oppsigelsesfristen, regnet fra lovens ikrafttredelse, med følgende unntak eller endringer:

  • a) Bestemmelsene i § 3-1 første ledd om leien skal gjelde fra det tidspunkt leien etter lov eller avtale skal fastsettes på ny. Bestemmelsen i § 3-6 annet punktum om garantibeløp skal ikke gjelde garantiavtale inngått før lovens ikrafttredelse. Det samme skal gjelde ved fornyelse av slik avtale, dersom leieren etter leieavtalen som gjaldt ved lovens ikrafttredelse var forpliktet til dette.
  • b) Bestemmelsene i kapittel 9 om oppsigelse skal gjelde for oppsigelse som gis etter lovens ikrafttredelse.
  • c) Bestemmelsene i § 10-5 om vederlag for forbedringer skal gjelde dersom utleierens samtykke er gitt etter lovens ikrafttredelse.
  • d) Bestemmelsene i kapittel 11 skal ikke gjelde for avtale som er inngått før lovens ikrafttredelse.
  • e) Bestemmelsene i § 12-1 om voldgift skal gjelde for voldgiftsavtale som er inngått etter lovens ikrafttredelse. Bestemmelsene i § 12-3 om midlertidig bruksrett skal gjelde dersom søksmål er reist etter lovens ikrafttredelse. Bestemmelsene i § 12-4 om foregrepet tvangskraft skal gjelde dersom dommen er avsagt etter lovens ikrafttredelse. For dommer forkynt etter lovens ikrafttredselse, gjelder ankefristen i tvistemålsloven § 360.

Som tidsubestemt etter bestemmelsen her regnes også leieavtale mellom borettslag eller boligaksjeselskap og selskapsmedlem med bruksrett.

Bestemmelsene i lovens kapittel 1 til 11 skal ikke gjelde for tidsbestemt leieavtale som er inngått før lovens ikrafttredelse. Bestemmelsene i annet ledd bokstav e skal likevel gjelde tilsvarende for tidsbestemt leieavtale som er inngått før lovens ikrafttredelse. Leieavtale som bare kan sies opp av en av partene, og leieavtale som bare kan sies opp dersom det foreligger vesentlig mislighold, regnes som tidsbestemt i forhold til reglene her, jf. likevel tredje ledd.

Reglene om bortleie av bolig mot lån i kapittel 9 i lov av 16. juni 1939 nr. 6 om husleie fortsetter å gjelde for avtaler som er inngått før loven her har trådt i kraft.

Endret ved lov 28 april 2000 nr. 34 (i kraft 1 juli 2000 iflg. res. 28 april 2000 nr. 366).

§ 13-3 - Opphevelse og endringer av andre lover

Fra den tid loven her trer i kraft, oppheves lov av 16. juni 1939 nr. 6 om husleie.

Klikk på linkene nedenfor for å komme til andre kapitler i denne loven:
Kapittel 1 - Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2 - Overlevering og krav til husrommet
Kapittel 3 - Leie og andre ytelser
Kapittel 4 - Leieprisvern
Kapittel 5 - Partenes plikter i leietiden
Kapittel 6 - Beboerrepresentasjon i visse boligleieforhold
Kapittel 7 - Opptak i husstand og framleie
Kapittel 8 - Personskifte
Kapittel 9 - Leieforholdets varighet - opphør
Kapittel 10 - Tilbakelevering av husrommet ved leieforholdets opphør
Kapittel 11 - Særregler for visse boligleieforhold
Kapittel 12 - Prosessuelle bestemmelser
Kapittel 13 - Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

Trykk her for å returnere til hovedsiden
Billig laptop
Kredittkort
Biler til salgs Motortorget.no
Finansiering
Gratis gjestebok
Lån uten sikkerhet
Billig blekk
Muffins oppskrift
Billig lån til bil
Juss.info - husleie
Kredittkort
Billig boliglån
Kredittkort
Mastercard Kredittkort