Eiendom søkes

Vi er kontinuerlig på jakt etter eiendommer som kan egne seg til boligbygging og ser gjerne på mulighetene og verdiene som ligger i din eiendom.

Type områder som vi er interessert i:
  • Ubebygde områder som kan egne seg for fremtidig boligområde.
  • Nærings-/industriområder med potensiale for boligutvikling gjennom konvertering
  • Ubebgyde og regulerte områder
  • Bebygde og regulerte områder med potensiale for økt utnyttelse.
  • Avsatte områder til bolig i kommuneplanen


Ta kontakt med

Pål Morten Oxaal
+47 924 49 123
pal.oxaal@bolignorge.no

Hold deg oppdatert med nyheter fra oss

Bolig Norge AS


Org.nr. 923 733 345
post@bolignorge.no

Adresse


Sluppenvegen 19
7037 Trondheim

Sosiale medier