Rekkehus tegnet av
Dyrø Møen Arkitekter

Linåskollen Rekkehus

Boliger med karakter

De er vektlagt løsninger som skaper identitet til den enkelte boligen. Mellom hver bolig er det en liten forskyvning, som gir inntrykk av at boligene er kjedede boliger i stedet for en sammenhengende rekke. Videre er området anlagt med tre ulike hustyper. De er utformet for å få maksimalt ut av områdets ulike tomte- og terrengforhold i forhold til sol og opphold. Hver bolig har ulike oppholdssoner som er tilrettelagt for familiens ulike aktiviteter gjennom døgnet. Fra oppholdsarealene er det god kontakt med forhagen ved inngangspartiet og mot den mer skjermede hagen på den andre siden. Slik kan de private uteoppholdsarealene inngå som en utvidet del av boligen når vær og årstid tillater det.

Uteområde

Frodig, trygt og mangfoldig

Et spennende og mangfoldig utomhusanlegg der kombinasjonen av attraktive fellesarealer og romslige private soner skaper et godt og trygt bomiljø. Her skal man kunne trekke seg tilbake i sin egne private hage eller terrasse, samtidig som man vet at barna kan leke trygt i nabolaget, løpe mellom lekeplassene eller sykle på internvegene mellom bebyggelsen. Både de små og store barna vil finne lekemuligheter i nærheten som utfordrer og stimulerer sansene.

Bring the Kids

Bilfrie områder

Det er lagt til rette for mer eller mindre bilfrie boligfelt, der bilen tidlig ledes til parkeringskjeller eller parkeringsplasser i ytterkant av feltet. Dette bidrar til å løfte området som et helhetlig og sammenhengende gårdsrom å være i. Busker, hekker og boder skjermer de private inngangssoner og hager, og felles lekearealer og møteplasser skal ha et frodig preg med busker, stauder og trær. Et nøysomt forhold til miljø og overvannshåndtering er viktig for anlegget og fremmer robuste, estetiske og klimasmarte løsninger for fremtiden.  

Uteområder

Landskapsarkitekt 
Tina Fast

Vårt ønske har vært å skape uterom der beboerne føler seg hjemme, der man føler en sterk tilhørighet og der det er rom for alle. Her velger man selv om man vil trekke seg tilbake i sin private skjermede hage med en god bok eller om man vil møte naboen over en kopp kaffe på en av de mange leke- og møteplassene mens barna får utfolde seg fritt i grønne omgivelser.

Utforsk interiør og løsninger
  • Title

Meld interesse i dag og få prioritet i forhåndssalget
Name(Required)
Jeg er interessert i

Spørsmål? Du kan når som helst kontakte oss.

Truls Myrbråten
truls.m@fossco.no
996 23 590
Glenn Julseth
glenn.j@fossco.no
950 77 022

Hold deg oppdatert med nyheter fra oss

Bolig Norge AS


Org.nr. 923 733 345
post@bolignorge.no

Adresse


Sluppenvegen 19
7037 Trondheim

Sosiale medier