Lillestrøm Toppen

Status: Ferdigstillelse Q4 2018 - Q3 2019
Antall leiligheter: 138
Antall kvm: 8 500, 3 byggetrinn

Prosjektet ligger på et solrikt høydedrag med utrolig flott utsikt. Bebyggelsen danner et indre gårdsrom hvor det er tilrettelagt for felles oppholdsplasser og lek. Gjennom nivåsprang og beplantning er gårdsrommet inndelt i flere uterom. Ulike typer sittegrupper gir mange muligheter for uformelle møte‐ og oppholdsplasser. Hageområdet vil framstå som frodig og intimt. Bøkehekker vil fungere som romdelere. Stauder, busker og klatreplanter bidrar med frodighet og blomstring. De naturskjønne og barnevennlige omgivelsene, og den korte avstanden til Lillestrøm sentrum, gjør dette til et ekstra attraktivt boområde for barnefamilier.

Ekeberg Toppen

Status: Kommer for salg
Antall leiligheter: 38
Antall kvm: 2 400

Moderne leiligheter som nyter en fantastisk utsikt fra Ekenberg. Kort avstand til det urbane bylivet og byens mest attraktive handlegater. På fine gang og sykkelveier er det enkelt å ferdes både i byen og i nærområdet.
Meld forhåndsinteresse idag

Åråsen Hage

Status: Ferdigstillelse Q4 2018
Antall leiligheter: 153
Antall kvm: 8 200, 3 byggetrinn

Åråsen Hage ligger like ved sentrumskjernen av Lillestrøm. Prosjektet er gjennomført over 6 byggetrinn, hvor siste trinn har ferdigstillelse siste kvartal 2018. Området ligger sentralt og i direkte tilknytning til det hyggelige bysentrum i Lillestrøm med tilhørende butikker, kafeer, offentlig kommunikasjon og kommunesenter.

Åslia, Soltun

Status: Under regulering
Antall leiligheter: 600
Antall kvm: 30 000

Konseptet etablerer et grønt indre med tre tun og et parkdrag gjennom området. Det foreslås en variert typologi av boliger organisert rundt tunene. Mot øst foreslås en åpen struktur med lavblokker/rekkehus som en buffer i overgangen til eksisterende bebyggelse i Åslivegen. Mot vest foreslås lavblokker med mulighet for rekkehus eller leiligheter. Inne i området foreslås terrasserte blokker og punktbygg med varierte leilighetsstørrelser. Strukturen er nøye planlagt for best mulig solforhold og en tilfredsstillende tetthet. Det er tilsammen foreslått 14 bygg og 3 tun som gir mulighet for en trinnvis utbygging av området.
Meld forhåndsinteresse idag

Fagereng

Status: Forb. regulering
Antall leiligheter: 500
Antall kvm: 25 000

Nye leiligheter under regulering på populære Fagereng. Tilbaketrukket, men sentralt og i vakre omgivelser.

Meld forhåndsinteresse idag

Pir7, Tromsø

Status: Siste byggetrinn ferdigstilt i 2018
Antall leiligheter: 700
Antall kvm: 42 000

Tomasjordnes har en unik beliggenhet i strandsonen på fastlandet. Området er attraktivt for både for store og småh hvor det er lagt stor vekt på felles uteområder og trivsel. Fellesarealene er opparbeidet med plen, lekeplass med ballbinge, sandkasser, lekeapparater og sittegrupper, interne gangveger og trafikkarealer. Inn til bysentrum er det omtrent 5 km.

K10, Tromsø

Status: Solgt
Antall leiligheter: 120
Antall kvm: 9 000

Prosjektet ligger aller ytterst på Strandkanten i Tromsø nedenfor «gamle Meieriet» og Strandvegen. Området er en del av sørbyen, bare minutter fra Strandtorget. Boligområdet har et maritimt miljø med brygge og strandpromenader. Indre område er så å si trafikkfritt med gang- og sykkelvei direkte til sentrum. En kombinasjon av urbane og naturbaserte kvaliteter, samlet i et ambisiøst prosjekt.

Hold deg oppdatert med nyheter fra oss

Bolig Norge AS


Org.nr. 989 542 729.
post@bolignorge.no

Adresse


Lysgården, Sluppenvegen 19
7037 Trondheim

Sosiale medier