Bolig Norge og Fredensborg Bolig kjøper Steinan Studentby

Bolig Norge har sammen med Fredensborg Bolig kjøpt Steinan studentby av Studentsamskibnaden i Trondheim. Eiendommen er på 83 mål og består i dag av studentboliger fordelt på 30 flermannsboliger og et leilighetsbygg.
Vår ambisjon er å utvikle eiendommen i tråd med kommunens byvekstavtale og nullvekstmål. Det gang- og sykkelavstand til store arbeidsplasser som St. Olavs Hospital, NTNU og Sintef. Trondheim Torg er bare under 5 km unna og det er under 3 km i avstand fra Perleporten.

Eiendommen skal utvikles til et fremtidsrettet og bærekraftig boligområde med plass til så mange som 800 boliger. Energi og miljø og vil være viktige bjærebjelker i utviklingen. Tomteområdet grenser til store grønt- og friarealer med direkte utgang til Estenstadmarka, samtidig har man behagelig nærhet til alt det byen har å by på. Eksisterende høyspentlinje, som i dag går over tomten, skal legges i bakken noe som også vil være positivt for naboer til eiendommen.

Vi ser fram å begynne utviklingsarbeidet for fullt, i godt samarbeid med Trondheim kommune og nærmiljøet.
Steinan Studentby
Samlingsplass foran nærbutikk med ny plassering
Grøntområder mellom bebyggelse

Hold deg oppdatert med nyheter fra oss

Bolig Norge AS


Org.nr. 923 733 345
post@bolignorge.no

Adresse


Sluppenvegen 19
7037 Trondheim

Sosiale medier