Mangler egenkapital for kjøp av egen bolig?

Vi vet at det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet om du mangler egenkapital. Derfor har flere utbyggere tilbud om ulike modeller me mulighet for leie før eie av leilighet i prosjetket. I Smedparken vil det bli et begrenset utvalg av leiligheter som det vil være mulig å søke på.

Mange har god nok inntekt til et boligkjøp, men har ikke nok egenkapital. Leie før eie gir muligheten til å skaffe seg egen bolig uten tilstrekkelig egenkapital. 

Slik fungerer det

Du inngår en leieavtale med rett til å kjøpe boligen til dagens pris, innen 3 år. Verdiøkningen opp til egenkapitalkravet på 15% av kjøpesummen blir din og du bygger opp egenkapital mens du leier. Med leieavtalen følger en rett, men ingen plikt, til å kjøpe boligen. Retten til å kjøpe boligen kan også benyttes før det har gått 3 år. 

Spørsmål og svar

Hva er leie før eie?

Leie før eie et boligtilbud som gjør det mulig å leie din egen bolig før du kjøper den. Modellen passer for alle som har nok inntekt til å kjøpe bolig, men mangler nok egenkapital til å få finansieringsbevis fra banken.

Helt konkret innebærer modellen at du inngår en leieavtale 3 år, hvor du har har rett til å kjøpe boligen til en forhåndsbestemt pris, når du vil og senest etter 3 år. Det er helt opp til deg om du vil benytte deg av kjøpsretten. Hvis du ikke benytter kjøpsretten innen 3 år har du seks måneder på deg til å flytte ut. Hvis du vil bruke kjøpsretten må du ha gyldig finansieringsbevis fra banken din.

Hvem passer leie-før-eie best for?

Alle som har god nok privatøkonomi til å kunne betjene faste, månedlige bokostnader og som vi mener har rimelig mulighet til å kunne benytte seg av kjøpsretten i perioden, forutsatt at boligprisene følger den generelle prisstigningen i Norge. Leie før eie-modellen er også forbeholdt de som vil bo i boligen og bruke den som primærbolig i leieperioden. Det er ikke mulig å bruke Leie før eie ordningen til å finansiere kjøp av sekundær eller utleiebolig.

Hva skjer hvis jeg ikke benytter / får benytte kjøpsretten på boligen?

Kjøpsretten opphører etter  3 år. Når leieavtalen på 3 og et halvt år er over må du flytte ut.

Hva skjer om flere søker om samme Leie før eie-bolig?

Hvis flere søker om samme bolig, vil det være den søkeren som både godkjennes for ordningen og har best ansiennitet i forhold til søknadstidspunktet.

Vil betalt leie komme til fradrag i kjøpsprisen på boligen?

Kjøpsprisen på boligen forblir uendret i avtaleperioden. Ingen fradrag for betalt leie.

Må jeg betale depositum for min Leie før eie-bolig?

Ja, du må betale tre ganger månedsleien i depositum så lenge du leier leiligheten. Hvis du kjøper leiligheten eller flytter ut, tilbakebetaler vi depositumet etter husleielovens regler. Depositumkonto opprettes og må være innbetalt før du får nøkkelen til leiligheten.

Kan jeg fremleie Leie før eie-boligen min?

I utgangspunktet ikke. Leieavtalen åpner imidlertid for fremleie i tilfeller hvor dette ufravikelig fremkommer av husleieloven. Å selge eller overdra leieavtalen eller avtale om kjøpsrett til andre er aldri lov.

Kan jeg flytte fra min Leie før eie-bolig?

Leieforholdet kan sies opp minimum ni 9 måneder etter innflytting, med 3 måneders skriftlig varsel. I praksis betyr dette at leieforholdet først kan opphøre etter 12 måneder. Hvis du har benyttet deg av kjøpsretten står du naturligvis fritt til å disponere boligen.

Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kunne lånefinansiere kjøp av boligen?

Hovedregelen er at man ikke kan låne mer enn 85 prosent av boligens verdi. Det betyr at man må ha 15 prosent egenkapital. Hvis verdiøkningen på boligen bli lavere enn egenkapitalkravet, vil en spareplan være avgjørende. Handelsbanken Leangen hjelper deg gjerne med å utarbeide en plan.

Hvordan fastsettes kjøpspris for boligen?

Listeprisen på våre boliger fastsettes av megler og er dagens markedspris.

Vi benytter samme pris på boligene ved tradisjonelt boligsalg som i Leie før eie-ordningen.

Meld interesse for leie før eie i Smedparken

Hold deg oppdatert med nyheter fra oss

Bolig Norge AS


Org.nr. 923 733 345
post@bolignorge.no

Adresse


Sluppenvegen 19
7037 Trondheim

Sosiale medier